نوروز نزدیک است

 

image

می گویند:
 
 
زمانی که داری، بخور، بنوش و شادباش.
اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم
هنگامی که می دانم
آن چه را که خوردنی است
از دیگران دریغ شده است 
 اکنون که هریک از ما سرگرم انجام کارى هستیم 
به دیگران کمک کنیم واز لذت  شادى دیگران بهرهمند شویم

   ”  نوروز نزدیک است ”  

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.