نگاهى به تابلوى پیشینه ِ ما

 image

  کار فاخر استاد نادر سیار

در آیین نوروزى بر پایه آنچه در نگاره هاى نقش برجسته تخت جمشید به جاى مانده است رسم بر این بود

که سران کشور ها و اقوام مختلف درنوروز به دربارهخامنشیان آمده و هدایائی پیشکش می کردند

استاد نادر سیار بانگاهى ژرف وپر امید به آینده اى روشن به خلق این تابلو ارزنده پرداخته است

دراینجا باز مانده گان دودمان مردم هخامنشى را درحال اهدای پیشکش مى بینیم

استاد با گزینش پس زمینه لوتوس (نیلوفرسفید) که سمبل دوازده ماه سال است ، سنگ حجاری شده را نشان میدهد

که دردست نفرآخر یک سیب دیده مى شود

سیب درهنر نشان زندگى است که به باور اهل هنراینها

زندگیشان رادردست گرفته وبسوی آینده روان هستند .

آنچه به این باور دامن مى زند نگاره آخرین نفر است که پیکرش سنگ است ولی چهره اش رنگ پوست انسان به

خود گرفته به معنى زاده شدن دوباره پیشینه ما که بر گرفته از

اساتیر ایرانى است

درجلوی این نقش برجسته نقش شیر وگاو است که در راه پله

تخت جمشید حجاری شده .

درائین کهن گاوسمبل ( ماه ) وخورشید نقش ( شیر) داشته است

روى همین باور پرچم ایران در زمان گذشته نقش شیر داشته

است

درزیر این نقش برجسته نوشته شده :

باکشته شدن ماه بدست خورشید یعنی باکشته شدن گاوبدست شیر..

رویش گیاهان جانبخش آغاز وجهان را فراوانى ونیکى فرا میگیرد.

 

تابلو پیشینه    ٧٠ * ١٠٠   رنگ روغن   ١٣٩۶ – ١٣٩۵

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.