هستى یگانه

image 

درجهان هستى گونه گونى بسیار وهستى یگانه  است ، رنگ گاوها ممکن است متفاوت باشد. ولی شیر همه ی آنها سفید است . گلها و زنبوران عسل ممکن است با هم فرق داشته باشند ولی عسل آنها یکی است. مذاهب ممکن است متفاوت باشند ولی خداوآفرینده  یکی است. وقتی باران از آسمان می بارد راهش را به سوی اقیانوس می پیماید بنابر این دعاهای تمام مذاهب به یک خدا میرسد که والاترین است. یک نور با رنگهای بسیار. یک آب با تشنگان فراوان و یک جوهر با اشکال متفاوت انسانها. ما همه به هم مربوط هستیم. ندیدن این ارتباط با چشم تن  دلیل نبودن آن نیست. دست از باور جدایی از دیگران بردارید. در عوض نسبت به همه مهر بورزید   هنگامى این یگانه بودن را پذیرفتید به خودتان یاد آوری کنید که هر فکر بدی که در باره دیگران دارید  همان چیزیاست که دربارهِ خودتان می اندیشید. هر تلاشی برای آزار دادن و یا انتقام گرفتن از دیگران چاهی است که بر سرراه خود حفر میکنید. اگر بتوانید چنین فکر کنید متوجه این گفته خواهید شد:  زیرا آنها نمیدانند چه میکنند ،   معنای این گفته این است که آنها نمی دانند وقتی به دیگرى    صدمه می زنند در حقیقت به خودشان صدمه زده اند.  مهم ترین پیامى که از جهان معنوی به ما رسیده است این است که ” همسایه ات را مثل خودت دوست بدار” 
این پیام را گوش کرده و آن را شعار روزانه خویش قراربدهید   
گاهی فراموش می کنیم که یکدیگر را دوست داریم.  بی جهت ستیزه مى کنیم ومی جنگیم  این را به یاد بیاورید با دوست داشتن خودتان از ارتباط دوستانه خود با دیگران هم آگاه میشوید.  
خردمندان این سر زمین باور داشتند راز زندگیِ حقیقتی است که فرزانگان آن را با نامهای متفاوت خوانده اند : 
 خورشیدی است که بر تمامی آبگیرها میتابد. هوایی است که زندگی را نگه میدارد. آبی است که تشنگى  هارا فرو می نشاند. آتشی است که تمامی خانه ها را گرم  و روشن نگه میدارد.

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.