همانى وهمانى وهمانى !

image

 خوشا آن عزت و آن کامرانی

که ما را بود از ایام   جوانی

سفر  کردم    بامید   غنیمت

غنیمت عمر بود و گشت فانی

بدادم  عمر و درد دل    خریدم

چه شاید گفت ازاین بازارگانی؟

رخم گل بود و بالا تیر   گردید

گلم  نیلوفری      تیرم کمانی

فراق دوستان بر جانم آن کرد

که در گلشن کند باد   خزانی

ترا ای چرخ بسیار    آزمودم

همانی  و  همانی و  همانی 

چو خواهد برد باد این لاله هارا

چه باید کرد  اینجا   باغبانی ؟

                                             ” اوحدی مراغه ای “
این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.