وطن فروشى به نام میرزا یعقوب !

این جاسوس کثیف که بدروغ خود را مسلمان جا زده بود، بواسطه میرزاآقاخان نوری و در سفارت روسیه سمت مترجمی داشت و برای انگلستان جاسوسی میکرد و سه فقره خیانت بزرگ از قرار زیر به است:

۱) هنگامی که امیرکبیر به کاشان تبعید شد، پرنس دالکوروکی سفیرمختار روسیه در تهران که شاهد قدرت و نفوذ همه جانبه انگلستان بود، نگران شده و توسط فرستاده مخصوصی از شخص امپراتور روس استدعا کرده بود که با خط خود به ناصرالدین شاه بنویسد که همچنان صدراعظمی را به امیرکبیر واگذارند.
میرزا یعقوب خان ارمنی که در سفارت روسیه جاسوسی میکرد، اطلاع حاصل کرده وبه سفارت انگلیس اطلاع داد و در نتیجه دشمنان میرزاتقی خان، تهیه و تدارک قتل او را دادند و متاسفانه نامه امپراتور روس پس از قتل آن بزرگمرد به تهران رسید.
پس از قتل امیرکبیر، میرزا یعقوب، پاداش خود را گرفت ودر جرگه مشاوران مخصوص صدراعظم خائن ایران درآمد….

۲) پس از فتح هرات توسط حسام السلطنه دلاور، در سفارتی که به ریاست فرخ خان کاشی برای مذاکره به پاریس رفت میرزا یعقوب ارمنی فرزند حلال زاده خویش را!! یعنی میرزا ملکم خان به عضویت سفارت مزبور گنجانیده و هم‌اوست که فرخ خان را ترغیب به گرفتن رشوه از انگلیسی ها کرده و براحتی هرات را بخشیدند و در قرارداد پاریس، این جدایی مابین ایرانیان را موجب شدند….

۳) پس از عزل میرزا آقاخان نوری و لو رفتن جاسوسی وی و عواملش برای استعمار، انگلیسی ها میرزا یعقوب ارمنی را به لباس عربی و عبّا و چفیه ملبس کرده و به نزد خان خیوه در خوارزم فرستادند و او را برای تصرف مرو (شاهیجان) که وطن ابومسلم خراسانی است ، تشویق و تحریص کرده و درنهایت جنگی خسارت بار و پر تلفات مابین دوطرف واقع شد و لقمه ای آماده برای بلعیدن آن قسمت از ایران کهن توسط روسها فراهم گردید که چند سال پس از آن در قرارداد آخال، در زمان ناصرالدین شاه، این مناطق از ایران منتزع شد. (جدا شد)

بن مایه:

       سرسپردگان انگلیس در ایران، ناصر نجمی

کشته شدن امیر کبیر در سروده فریدون مشیرى

کشته شدن امیر کبیر در سروده فریدون مشیرى

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.