پادشاه اشکانى و اسب سپید

securedownload
یکى از فرمانروایان ایران  اسب سپیدی را به  ” وونن ” یکم  شاهنشاه  اشکانی هدیه نمود،   و افزود  این اسب  را یکى از بهترین  سوارکاران   پارت   آموزش داده  ، بدنی ورزیده دارد و بسیار باهوش است ، یکی از  درباریان گفت اسب سفید برای پادشاه  ایران خوب  نخواهد بود !  وونن پرسید  چرا ؟ و  آن را یزن  پیر گفت  چون  اسب سپید  مرکب  ارواح  است . پادشاه  خندید و  گفت  این سخن پشتوانه درستى ندارد وگزافه اى بیش نیست ، و گذشت روزگارنیز درستى این  سخن به  پارتیان نشان داد  گفته می شود  در جنگ هاى  با  امپراطررى روم ، اسب سپید چندین بار جان پادشاه ایران را نجات داد وچون آوازه اش به فرمانده سپاه رومیان  رسید جاسوسى را براى نابودى اسب به اردوگاه ایرانیان فرستاد وبه اسب  زهر خورانیدند.
این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.