یادبود چیزى که گمشده !

securedownload
هنگامى  که برناد شاو درکنار بندرنیویرک از کشتى پیاده شد ومجسمه آزادى را دید که بر کرانه اقیانوس اطلس پر وبال گشوده است 
از اطرافیان پرسید این هیکل سنگى را براى چه اینجا کذارده اند ؟
پاسخ دادند که این یادگارى است که مردم فرانسه به اتازونى هدیه کرده اند شاو با لبخندى شاعرانه گفت :
راست است ، من فراموش کرده  بودم که دراروپاى کهن هر گاه  شخص بزرگى فوت میکرد ، بیاد آن گمشده  برایش مجسمه اى برپا میکردند ! 
این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.