یک جام آب وچشمه !

securedownload

عارفى  ازیکى از شاگردانش خواست تا یک کیسه نمک را نزد او آورد سپس یک مشت از آن نمک رو داخل جام آب خورى  ریخت و از شاگرد خواست ان آب ر ا بخورد . شاگردبه سختى توانست  فقط یه جرعه کوچک از آن جام را بیاشامد ،

 استاد پرسید : ” مزه اش چگونه است  ؟ ”

 شاگردپاسخ داد : ”  شور و تند و تلخ !   نمیشود  خورد  ”

 استاد  از شاگردش خواست یه مشت نمک بردارد وبا سایر شاگردان ا و را تا کنار چشمه همراهی کند  .

 درکنار چشمه ، استاد از او خواست تا نمکها را داخل چشمه  بریزد وبعد یک جام از آب چشمه  برداشت و وازشاگرد  خواست آن را بنوشد  . شاگرد براحتی تمام آب داخل جام  را سر کشید .

 استاد مزه آب داخل جام  را پرسید. شاگرد پاسخ داد : ” کاملا معمولی بود . ”

 استاد  گفت : رنجها و سختیهائی که انسان در طول زندگی با آنها روبرو میشود  همچون یک مشت نمک درون اب است، یک جام آب  باشى یا یک چشمه جوشنده آب ، قدرت پزیرش انسان بدان بستگى دارد که درک وروحش تا چه  اندازه بزرگ شده با شد !  

 

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.