پروازِ بوفالو ها

 

image


“جین بلانکو” در کتاب   “پرواز بوفالوها”    ویژگیهای اجتماع بوفالوها و غازها را به این شکل توصیف می کند‌: ویژگی بوفالوها: – آنها به یک رهبر پایبند هستند و همه از او تبعیت می کنند. – آنها درست همان کاری را می کنند که به آنها دستور داده شده است. – آنها هرگز تصمیم نمی گیرند و تا دستور نرسد، هیچ کاری نمی کنند و هیچ کجا نمی روند. – هیچ کس جای دیگری را پر نمی کند و جلو نمی افتد و مسؤولیت نمی پذیرد. ویژگی غازها: – هر غاز مسیر پرواز دسته جمعی گروه را می داند. – رهبری و جلودار بودن نوبتی است. – هر غاز، زمان در نوک پرواز قرار گرفتن و هدایت گروه را خود انتخاب می کند. – همه غازها تمایل به پذیریش مسؤولیت جلودار بودن را دارند. – غازها در طول پرواز مراقب یکدیگر هستند. – بررسی ثابت کرده که غازها در پرواز گروهی، ۷۰ درصد بیشتر از مسافتی را که انفرادی می توانند طی کنند، می پیمایند. بلانکو می گوید وقتی از مطالعه نظام هماهنگ و زندگی گروهی غازها آگاه شدم، به داخل شرکت خود برگشتم و به همه همکارانم دستور پرواز دادم و از آنها خواستم از امروز غازهایی باشند که هم خود از پروازشان لذت ببرند و هم من سازمان کمال یافته تری را اداره کنم. آری من به آنها اختیار و آزادی پرواز دادم و گفتم بوفالوهای من پرواز کنید. غافل از اینکه بوفالوها نمی توانند پرواز کنند. به خود گفتم بلانکو سازمان تو، یک سازمان بوفالویی است. مگر خود تو این طور نخواستی که همکارانی مطیع و بی چون و چرا داشته باشی؟ پس اگر غیر از این می خواهی، خود تو اول باید تغییر کنی و در اینجا بود که دریافتم دیدگاه من مدیر هم باید تغییر کند. من باید بوفالوها را تبدیل به غاز کنم، طبیعت آنها را تغییر بدهم، با آموزش، پرورش، رشد، ایجاد انگیزش، روحیه، اختیار، مسؤولیت،‌ اعتماد، صداقت و … رهبر غازها باشید..

 

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.