چرا تابوت سنگى شاهان را در تخت جمشید شکستند !

در زمان فتحعلیشاه شاه قاجار و به دستور فرمانرواى فارس تابوتهای سنگی شاهان هخامنشی در نقش رستم را شکستند ،تا مگر به طلا و زیورآلاتی دست یابند!

این فرمانرواى زر پرست «میرزاحسینعلیخان فرمانفرما» فرزند «فتحعلیشاه قاجار» بود که این کار ننگین را در زمان حکمرانی فارس انجام داد.
گزارش این موضوع در کتاب فارسنامه ناصری اثر شادروان میرزاحسن فسایی آمده است. در این گزارش می خوانیم:

«…نواب حسینعلی میرزا فرمانفرما ی فارس حکم نمود تا کناره ی سر صندوقهای سنگی دخمه های کیانی را در تخت جمشید مرودشت،به اندازه ای که آدمی در آنها رود، شکستند و جز مشت خاک نرمی از جمشید و کاووس و قباد ندیدند»! (تا آن روزگار مردم ایران ،تخت جمشید رادا مرودشت ِفارس گورگاه شاهان کیانى مى پنداشتند ) .


با این گزارش مشخص می شود که تابوتهای آرامگاههای شاهان هخامنشی در نقش رستم تا زمان فتحعلی شاه قاجار نیز سالم باقی مانده بوده است و توسط فرزند نابکار این شاه شکسته شده است

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.