چه خواهد شد ؟

securedownload

گرت یک ره به کام خویشتن بینم چه خواهد شد

وگر از گلشن وصلت گلی چینم چه خواهد شد

 دمی تا افتدم بر سر ز سرو قامتت سایه

بپای سروت ار چون سایه بنشینم چه خواهد شد

 گزیدی چون تو عمری جا درون جان من جانان

من ار جائی در آغوش تو بگزینم چه خواهد شد

 دل و دین میبری از دست دلداران و دین داران

حسابت با من بیدل که بی دینم چه خواهد شد!؟

  

                                       ” پژمان بختیارى ”  

 

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.