چگونه پنیسیلین کشف شد؟

چگونه پنیسیلین کشف شد !             

پانزدهم سپتامبر سالروز کشف پنی سیلین است. دکتر الکساندر فلمینگ Fleming میکرب شناس دانشکده پزشکی لندن بر حسب اتفاق بشقاب کشت باکتری Stephylococcus را بدون پوشش در گوشه ای گذارده بود. روز ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۲۸ سراغ بشقاب رفت و مشاهده کرد که بر اثر وزش باد و یا عوامل دیگر، روی یک گوشه بشقاب مقداری کپک (Mold) نشسته است. ظرف را زیر میکروسکوپ قرار داد تا نوع کپک را بشناسد که متوجه شد در آن قسمت باکتریها مرده اند و به این ترتیب موفق به کشف یک میکرب کش شد که تاکنون صدها میلیون تن را نجات داده است وی نام این ماده را Penicillium گذارد. کپک از نوع کپکی بود که روی نان مانده پیدا می شود. آزمایشهای بعدی نشان داد که این ماده میکرب کش روی گلبولهای سفید خون اثر نامطلوب نمی گذارد و می تواند عفونت را از میان ببرد

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.