گرگ درون

 

گرگ درون

سرخپوستی پیر به نوه ی خود گفت: فرزندم در درون ما بین دو گرگ  کارزاری  بر پاست یکی از گرگ ها شیطانی به تمام معنا ، عصبانی ،دروغگو، حسود ، حریص و پست 

گرگ دیگر آرام ،خوشحال، امیدوار،فروتن و راستگو 

پسر کمی فکر کرد و پرسید: 

پدر بزرگ کدامیک پیروز است؟؟؟؟ 

پدر بزرگ بی درنگ گفت: همانی که تو به او غذا می دهی!!!!!


این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.