گر همه کس را نکو خواهی . برو خود را نکو کن

image

 

ای که مایوس از همه سوئی به سوی عشق رو کن

قبله دلهاست اینجا, هر چه خواهی آرزو کن

تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید

حال ما خواهی اگر, در گفته ما جستجو کن

زرد روئی در میان گلرخان عیب است بر من

روی زردم را به خون ای دیده گاهی شستشو کن

چرخ کجرو نیست, تو کج بینی, ای دور از حقیقت

گر همه کس را نکو خواهی برو خود را نکو کن

چون خیال دوست, من چیزی نشاط آور ندیدم

هر زمان افسرده دل گشتی,نظاما یاد او کن

استاد نظام وفا در۲۱ فروردین ۱۲۷۶ خورشیدی در آران به دنیا آمد

او شاعری توانا بود که نیما یوشیج مبدع شعر نو “افسانه” را به او تقدیم کرد وخود را وام دار وی می داند
در شهرستان آران و بیدگل بعد از چندین سال از مرگ وی یک خیابان به نام او نام گزارى شد که با کج سلقیگى

برخى تغیر نام یافت 

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.