آسمان همچو نقره گشت سپید

image

سروده اى خاطره انگیز از شادروان یحیى دولت آبادى برگرفته از کتاب سوم دبستان 

سال ١٣٣٣ خورشیدى 

شب تاریک رفت و آمد روز
وه چه روزی چو بخت من پیروز
پادشاه ستارگان امروز
از افق سر برون نکرده هنوز
باز شد دیدگان من از خواب
به به از آفتاب عالمتاب
*
یک طرف ناله خروس سحر
بانگ الله اکبر از یک سر
از صدای نوازش مادر
وز سخن های دلپذیر پدر
باز شد دیدگان من از خواب
به به از آفتاب عالمتاب
*
از افق صبحدم سپیده دمید
آسمان همچو نقره گشت سپید
با شکوه و جلال و جاه رسید
پادشاه ستارگان خورشید
باز شد دیدگان من از خواب
به به از آفتاب عالمتاب

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.