الف لام تعریف

 

شادروان فضل الله آل داود ( بدایع نگار) صاحب امتیاز ومدیر مجله ” الکمال ” در بکابردن حرف تعریف درزبان عربى بسیار پاى بندبود و پند دوستان را که نباید تااین اندازه دستخوس اداب زبان تازى قرار گرفت را نمى پذیرفت روزى روانشاد “اسماعیل نساج ” قطعه اى به طنز سرود که به سرعت درمیان مردم منتشر شد و سه بیت آن چنین است :

 

صاحب الکمال را دیدم                       پشت المیز الاداره ى خویش

الچپق را گرفته اندردست                   الکمالى نهاده اندر پیش

 پى المشترى همى گردید                   همچو الگرگ در پى المیش

 

 

 

 

ازخاطرات شادروان غلامرضا ریاضى

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.