بانوان ایرانى در دوره باستان

مجسمه ۲۰۰۰ ساله مفرغی بانوی ایرانی سوار بر اسب درحال تیراندازی طبق مستندات تاریخی بانوان ایرانی سابقه تیراندازی و کشور داری هزاران ساله دارند، همان دورانی که در عربستان زنان زنده بگور میشدند

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.