به راحتى زندگیت دگرگون مى شود

image
مردی نزد شیوانا آمد و از فقر و مشکلات زندگی بسیار ناله کرد و گفت: دنبال نجات بخشی می گردد که او را از این فلاکت و دشواری رها سازد .
شیوانا گفت: من می دانم ناجی تو کجاست. سپس از شاگردان خواست آیینه ای را به مرد بدهند و به او گفت:  ناجی تو در داخل این آیینه است ! فقط اوست که می تواند به تو صبر و پشتکار لازم برای موفقیت و بیرون آمدن از منجلاب بدبختی و فقر را عطا کند . فقط اوست که می تواند تو را آرام سازد و به تو مژده دهد که از امروز نظر دیگران هیچ تاثیری بر تو ندارد و این تو هستی که باید تصمیمیات مهم زندگی خودت را بگیری. او کسی است که می تواند تو را از این که هستی فقیر تر سازد. می تواند تو را در همین فقری که داری نگه دارد و یا می تواند تو را از این وضعیت نجات دهد و ناجی زندگی تو شود.
مرد فقیر با کنجکاوی به آیینه نگاه کرد و گفت: این که خودم هستم! من خیلی هنر کنم همینی می شوم که الان هستم. در واقع همین موجودی که در آیینه می بینم مرا به این روز انداخته و دچار این وضعیت نابسامان ساخته است او چطور می تواند مرا نجات دهد! وقتی خود عامل داستان بدبختی من است؟!
شیوانا تبسمی کرد و گفت: با تغییر کردن و عوض شدن ! بله حق با توست! مادامی که در آیینه همیشه یک نفر، با یک نگاه و یک فکر ببینی، مطمئن باش همیشه سرنوشتت یکسان خواهد بود. اما اگر این شخص درون آیینه عوض شود، شک نکن که چهره و زندگی ات و وضع اطرافیانت هم دگرگون می شود. تو خودت قبول داری همه بدبختی هایی که الان دچارش هستی را همین تصویر داخل آیینه ساخته است! تو او را مسبب بدبختی خود می دانی درحالی که او کار دیگری هم از دستش بر می آید و می تواند نجاتبخش تو و مسبب خوشبختی تو هم باشد. درحقیقت هر ناجی بیگانه ای که خارج از این ایینه بخواهد به تو کمک کند، تا وقتی این تصویر در آیینه است کاری از آن ناجی غریبه برنمی اید. تصویر داخل آیینه زندگی ات را عوض کن، می بینی به راحتی زندگی ات دگرگون می شود. ناجی تو درون این ایینه است، بیرون دنبالش نگرد
این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.