تصویر متفاوت دیگری از فردوسی

تصویری که ملاحظه می‌فرمایید، همان مجلس مناظرۀ فردوسی و سه شاعر دیگر عهد غزنوی(عنصری، فرخی و عسجدی) است،

از نسخه‌ای مورَّخ ۱۰۶۸ق در روزگار صفویان که با ۳۴ نگاره در کاخ موزۀ گلستان نگهداری می‌شود.

نام هرچهار شاعر در پای تصاویر نوشته شده است و بدون این نوشته‌ها کمتر کسی می‌تواند حدس بزند فردوسی کدام یک از شاعران است.

از سمت چپ: فردوسی، فرّخی، عنصری و عسجدی. جالب اینجاست که ترتیب قرارگرفتن شاعران به همان ترتیبی است که من در کهن‌ترین تصویر فردوسی در نسخۀ قوام‌الدین حسن وزیر حدس زده بودم.

در اینجا هم نقاش با قرار دادن پوستین یا زیراندازی آبی‌رنگ در زیر عنصری و چهارزانو نشاندنش، او را از دیگران متمایز کرده است. بر روی زانوان فردوسی گویا شالی سفیدرنگ دیده می‌شود. دوستان هنرشناس به ما بگویند: آرایش جامه‌ها به‌ویژه شکل کلاه‌های فرخی سیستانی و عنصری بلخی و عسجدی مروزی با پوشاک رایج در سیستان و بلخ و مرو ربطی دارند؟ فردسی بیچاره که اصلاً کلاه ندارد و مثل راهبان بودایی جامۀ ساده‌ای بر تن دارد، ولی مدل موهای فردوسی به راستی مرا کشت کشت، ببینید از پشت سر، موهایش را دمِ اسبی بسته است !

این تصویر را از این مقاله برداشته‌ام: کنگرانی، منیژه،

«فردوسی در آیینه‌نگاری ایرانی»، کیمیای هنر، سال اول، شمارۀ ۱، زمستان ۱۳۹۰، ص۸۰٫

                                                  ابوالفضل خطیبى

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.