جفا کارى تو

 از شادروان یزدانبخش قهرمان 


 

image

من  نه آنم که روم  جز تو پی یار دگر
 
یا به غیر از تو شوم  طالب دلدار دگر

غیر چشم سیهت خاطر ما را نفریفت

 
چشم مست دگر و نرگس   بیمار دگر
نیست بیچاره تر ازمرغِ  دلِ  خسته ما
 
در خم  طرّه ی  زلف تو    گرفتار دگر
بعد صد بار که  از کوی تو رانند  مرا
 
باز  عزمِ  سر کوی  تو کنم   بار دگر
هر چه آزار کنی با دل آزرده ی   من
 
می کند  بار دگر خواهشِ    آزار دگر
از پی  مصلحتی هست   جفاکاری تو
 
ورنه  حاشا که بود  جز تو وفادار  دگر
این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.