خداوند از انسان چه می خواهد؟!

securedownload 

طلبه اى  در حال عبادت و تضرع  وگریه و زاری بود، ناگهان استاد خود مرحوم شیخ عبدالکریم را،  بالای سرش دید، که  با تعجب و حیرت؛  او را،  نظاره می کند   

مرحوم شیخ عبدالکریم  پرسید : برای چه این همه  ابراز ناراحتی و گریه و زاری می کنی؟

شاگرد عرض کرد  : برای طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم، و  برخورداری از لطف خداوند!

شیخ فرمود  : سئوالى  می پرسم ، پاسخ ده؟

شاگرد عرض کرد  : با کمال میل؛  استاد.

شیخ بزرگوار فرمود : اگر مرغی را، پروش دهی ، هدف تو  از  پرورشِ آن  چیست؟

شاگرد عرض کرد  : خوب معلوم است استاد؛ برای آنکه از گوشت و تخم مرغ بهره مند شوم .

شیخ فرمود: اگر آن مرغ، برایت گریه و زاری کند، آیا از تصمیم خود، منصرف خواهی شد؟

شاگرعرض کرد : خوب راستش نه…!نمی توانم هدف دیگری از پرورش آن مرغ، برای خود، تصور کنم!

استاد فرمود : حال اگر این مرغ ، برایت تخم طلا دهد چه؟ آیا باز هم او را، خواهی کشت، تا از آن بهره مند گردی؟!

شاگرد عرض کرد  : نه هرگز استاد، مطمئنا آن تخمها، برایم مهمتر و  با ارزش تر ، خواهند بود!

شیخ عبدالکریم رحمت الله الیه فرمود  : 

پس تو نیز؛ برای خداوند، چنین باش!

همیشه تلاش کن، تا با ارزش تر از جسم ، گوشت ، پوست و استخوانت؛ گردی.

تلاش کن تا آنقدر  برای مردم ، هستی و کائنات خداوند، مفید و با ارزش شوی

تا  مقام و لیاقتِ  توجه، لطف و  رحمتِ  او را، بدست آوری .

خداوند از  تو  گریه و  زاری نمی خواهد!

او، از تو حرکت، رشد، تعالی، و  با ارزش شدن را می خواهد ومی پذیرد، نه ابرازِ ناراحتی و گریه و  زاری …!

 

این نوشته در خواندینهای علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.