داستان زبانزد شدن کباب حسنى

 

 

زبانزد شدن کباب حسنى

زبانزد شدن کباب حسنى

بسیار در گفتار روزانه این زبانزد (ضرب المثل ) را شنیده ایم که به گونه ای کار را انجا بده که نه سیخ بسوزه ، نه کباب.

اکنون بخوانیم که این گفتار چرا زبانزد شد :

شجاع السلطنه یکی از پسران فتحعلی شاه قاجار و فرمانرواى کرمان بود.

او در کرمان آزموده بود که ترکه های نازک انار میتواند کارسیخ کباب را انجام دهد. و کباب بر سیخی که از ترکه های انار باشد بسیار خوشمزه تر خواهد شد.

به همین جهت پخت کباب بر ترکه های انار را گسترش داد که در کرمان به ” کباب حسنی ” نامور شد .

فرمانروا هر گاه کباب میخواست به نوکران میگفت :

به گونه اى کباب را بچرخانید که نه سیخ بسوزد ، نه کباب .

این دستور ویژه پس از آن در گفتگوى مردم زبانزد شده ، که هدف از آن میانه روى در کارها بوده  

چیزى که امروزه به نادرستی و به زبان تازى  از آن با سرنام ” اعتدال ” یاد مى شود .

از یاد داشت هاى شادروان   ” اصغر روزبهى ”

 

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.