زنده یاد حاج محمد صادق فرمان

شادروان حاج محمد صادق فرمان درسال ١٣٠٠ خورشیدى درخانواده اى پرهیزگار ومتعهد دیده به جهان گشود . خدمات  پدر بزرگوارش روانشاد  حاج غلامرضا فرمان درامور مختلف  مردمى ،مذهبى فرهنگى و اجتماعى همواره ،  مشهورخاص وعام بوده است  زنده یاد حاج محمد صادق در جهت تحقق اهداف  نیک پدر تلاش بسیار کرد و در عرصه هاى مختلف سازندگى،  بدون خوف از سختی  کارها ،کوشید تا محدودیت ها را به فرصت تبدیل کند، به نحوى که حوزه فعالیت او از شهرستان کاشمر به سراسر استان خراسان  گسترش یافت تلاش بى وقفه براى سازندگى وآبادانى روستاها ،  ازطریق ترغیب مردم به  مشارکت در فعالیهاى عمرانى  وموفقیت هاى حاصله دراین زمینه ، وهمچنین وقوف  و اقبال مردم به خیر خواهى وخیر اندیشى آن زنده یاد ، موجب شد که به ریاست انجمن استان خراسان انتخاب شود. اداره  مدبرانه انجمن استان خراسان ، همراه با بى نظرى درتوزیع اعتبارات عمرانى وجلوگیرى ازاعمال نظرات مدیران وکارکنان دولتى درحوزه هاى عمرانى وایستادگى در مقابل درخواستهاى ناروا،  تا تحقق اهداف مردمى ،  درکارنامه شادروان حاج محمد صادق فرمان مى درخشد . درسال ١٣۵۴ به نمایندگى مردم کاشمر به مجلس شوراى ملى راه یافت و درحالیکه به عنوان غنصری شریف آزاده  وپاکدامن مورد قبول واحترام طبقات مختلف اجتمایى بو د ، درسال ١٣۵٧ از مجلس کناره گرفت وتا پایان عمر پربرکتش به انجام امور  خیریه ومردمى  اشتغال داشت.

 سالها  کرد  خدمت  مردم              عمراو صرف پارسایى  شد

 ارجعى چون شنید ازجانان            راهی  دعوت  خدایى   شد                                                                                                        

روانش شاد  و  در فردوس جایگاهش بلند مرتبه باد

 

این نوشته در یاد گذشتگان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.