سالروز پیوندى فرخنده

  • دوم مهرماه ١٣۵١

سالروز پیوند زناشویى خود با مهربانو وحیده فرمانى راگرامى مى دارم  روانش تا جاودان انوشه باد

روان شاد مهربانو وحیده فرمانى

این نوشته در یاد گذشتگان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.