على اصغر فرمانى

ugd

شادروان على اصغر فرمانى  درسال  ١٣٠٠ خورشیدى دیده به جهان گشود پدرش حاج اسماعیل فرمان تبریزى ازمشاهیر تجار آذربایجان بود که به دعوت شاهزاده شجاع سلطان به خراسان آمد وبرحسب توصیه آن بزرگوار به کار  کشاورزى وعمران روستاهاى کاشمر همت گماشت ودر ارض اقدس رضوى مجاورت گزید٠
روانشاد على اصغر فرمانى پس از فوت پدر  ، نخست به کشاورزى روى نمود وبعد ها ضمن حفظ علایق ملکى ،  درمشهد به  خدمت بانک ملى ایران درآمد وبا دختر شادروان حاج اسد آقا از خاندان محترم ومعزز میلانى ازدواج نمو د که حاصل آن چهار فرزند به نام هاى مرتضى ، وحیده ، یوسف وبهزاد فرمانى است.
شادروان على اصغر فرمانى عنصرى آزاده ، پاکدامن ونیک اندیش  بود ودرحالیکه عمر پربارش در در مهرورزى ودستگیرى از افتادگان  سپرى شد ه بود دراردیبهشت ١٣٨٠ به دیدار معبودش شتافت٠

این نوشته در یاد گذشتگان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.