فدائیان خلیفه عباسى را کشند

عکس تزینى است

‍ ‍سیزدهم خرداد سال ۵۱۷ خورشیدی روزی که خلیفه ی جهان اسلام
بدست فداییان الموت کشته شد
در تاریخ سیزدهم خرداد ماه ۵۱۷ خورشیدی یعنی ۸۸۰ سال پیش در چنین روزی ، فداییان اسماعیلی الموت خلیفه_الراشد_باالله را در شهر اصفهان به قتل رساندند. الراشد باالله سی امین خلیفه ی عباسی و چهل و هشتمین خلیفه ی تاریخ اسلام بود. ترور الراشد باالله به فرمان محمد_بزرگ_امید ، سومین خداوندگار الموت صورت گرفت.
الراشد باالله نخستین خلیفه ای نبود که بدست ایرانیان کشته می شد، مشهورترین، بزرگترین و در واقع نخستین خلیفه ی مسلمانی که بدست ایرانیان به قتل رسید، عمر ابن خطاب دومین خلیفه ی جهان اسلام بود که بدست پیروز غلام ایرانی ترور شد.همچنین بیست و نهمین خلیفه ی عباسی که المسترشد_باالله نام داشت، بدست فداییان و به فرمان کیا بزرگ آمیددومین خداوندگار الموت به قتل رسیده بود.
ترور الراشد باالله در زمانی صورت گرفته بود که سلجوقیان با عباسیان دشمن شده بودند. در آن زمان الراشد باالله با سلطان مسعود سلجوقی در جنگ بود و وی پس از شکست از سلجوقیان در یکی از نبردها، به اصفهان عقب نشینی کرد که سرانجام در آن شهر بدست فداییان به قتل رسید. ترور الراشد بالله همچنین باعث شد تا بسیاری از علمای جهان اسلام سلطان مسعود سلجوقی را متهم به همکاری با باطنی ها نمایند و این موضوع باعث شد تا اعراب مسلمان به شدت با سلجوقیان دشمن شوند

بر گرفته از  : کتاب فرمانروایان کوهستان

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.