کله ات خوب کار مى کند

 

image

آورده اند در روزگاران گذشته وزیری از بازار شهر گذر می کرد. به بساط یک میوه فروش فرود آمد.
از او هندوانه‌ ای درون سرخ به شرط چاقو خواست. هندوانه فروش تلنگری بر هندوانه‌ ای نهاده پس از انتخاب آنرا برش داده در جلو وزیر نهاد.
هندوانه‌ ای بود به‌غایت گلگون و خوش طعم و آبدار!
مهارت میوه فروش حیرت وزیر را برانگیخت و این بار هندوانه‌ ای زرد رنگ از وی طلب کرد! همان ترتیب تکرار شد و این بار هندوانه‌ ای زرد رنگ در مقابل چشمان حیرت زده وزیر شکافته شد!
این روال چند بار به درخواستهاى مختلف به همان دقت قبلی صورت گرفت و تحسین وزیر را برانگیخت.
وزیر ضمن دادن انعام فراوان به فروشنده گفت:

«کله‌ات خوب کار می کند ولی افسوس که آن را درون هندوانه محصور کرده ای!»

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.