مردم زادگاهت چه گونه اند ؟

securedownload

گفته می شود  که بیشتر اوقات سقراط  جلوی دروازه  شهر آتن می نشست  و به غریبه ها خوشامد می گفت  روزی غریبه ای نزد او رفت و گفت  من می خوام در شهر شما ساکن شوم  اینجا چگونه مردمی دارد ؟ سقراط پرسید  در زادگاهت چه جور آدمهایی زندگی می کنند مرد غریبه گفت مردم چندان خوبی نیستند دروغ می گویند ِ حقه می زنند و دزدی می کنند  به همین خاطر است که آنجا را ترک کرده ام سقراط خردمند می گوید مردم اینجا هم همانگونه اند  اگر جای تو بودم به  جستجویم  ادامه می دادم .چندی بعد غریبه دیگری به سراغ سقراط می آید و درباره مردم آن سوال می کند سقراط  دوباره پرسید آدمهای شهر خودت چه جور آدمهایی هستند ؟ غریبه پاسخ داد فوق العاده اند ِ به هم کمک می کنند و راستگو و پر کارند چون می خواستم بقیه دنیا را ببینم ترک وطن کردم سقراط اندیشمند پاسخ داد  اینجا هم همینطور است  چرا وارد شهر نمی شوی ؟

مطمئن باش این شهر همان جایی است که تصورش را می کنی ؟!

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.