نیلوفر در دست پادشاهان

image

در اسطوره های هندی با سه خدای اصلی مواجه میشویم برهما خدای افریننده ویشنو خدای نگهدارنده وشیوا خدای نابود کنننده یک اسطوره متاخر در ریگ ودا اشاره میکند که چگونه کیهان از نیلوفری زرین بوجود امده واز ان برهما متولد شده است الهه هندو ها بنام پادماپانی زنی است که نیلو فر در دست دارد لاکشمی همسر ویشنو وپارواتی همسر شیوا هم با نیلوفر در ارتباط هستند در هندوستان باور دارند که الهه های رود بر روی گل نیلوفر سوارند
در فرهنگ ایران باستان گل نیلوفر انچنان اهمیت دارد که انرا در دستان پادشاه دیوار کنده ها ودیوار نگاره ها وبر اشیای مختلف دیگر میبینیم نقش نیلوفر بیشتر در اثار هنری بر جای مانده از دوره هخامنشی دیده میشود وتا دوره های پس از انهم ادامه دارد حجاری های طاق بستان کرمانشاه نشان میدهد که احترام باین گل در زمان ساسانیان همچنان بقوت خود باقی مانده گل نیلوفر در دست پادشاهان هخامنشی بر دیوار نگاره های تخت جمشید بسیار دیده میشود که حالت روحانی ونمادی از صلح وشادی بوده است همچنین این گل با اب ارتباط دارد ونماد اناهیتا ایزد بانوی اب روان است نماد مفهومی گل نیلوفر در تمام نگاره ها یک اندیشه ماورایی واعتقاد به قدرتی لایزال را تداعی میکند این گل را گاهی با هشت پر در ایین بودایی وگاهی دوازده گلبرگ در نقوش تخت جمشید نشان میدهند گل نیلوفر سمبل ابدیت است در برخی از باورها دوازده گلبرگ به تعداد دوازده ماه سال میباشد
در باور اقوام ایرانی سه گانه اهورا مزدا ….میترا …واناهیتا …بترتیب با سرو ونخل ونیلوفر مربوط میشوند

 

       ” فریده معتکف  “

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.