پوزش افسر روس از رضا خان ِ میرپنج

شادروان  سرلشگر امان الله جهانبانی (معروف به شازده) که پدر شادروان خلبان نادر جهانبانی (ژنرال چشم آبی) بوده و نبیره پسری فتحعلیشاه قاجار است، مینویسد:
روز حرکت اردوی قزاق های تهران به شمال برای مبارزه با متجاسرین (منظورش جنگلی هاست) و کمونیست هایی که به ایران حمله کرده بودند، یکی از کلنل های روسی، ایرادی از آتریادِ قزاق تهران گرفت که فرماندهی قسمت پیاده آن به عهدهٔ امیرپنجه رضاخان بود، رضاخان میرپنج به سختی خشمگین گردید و در همانجا سردوشی های خود را کنده و دستور داد وسائل سفر را پیاده کنند!

افسران ایرانی متحد دوران شده و همه دستور دادند که اثاثیهٔ آنها را نیز از گاری پایین آورند! قزاقان با مشاهده این منظره آشفته و غضبناک شدند……

افسر فرمانده  روسی نگران شده و حاضر به پوزش خواهی از رضاخان شدند.

                   برگرفته از  تلاش آزادی

                  باستانی پاریزی ص۶۰۲

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.