پژوهشى در باره سکته هاى قلبى

File_201210281244363

بیشترین سکته های قلبی در فاصله زمانی ۶ صبح  تا  ۱۲ ظهر اتفاق  می افتند  نتیجه یک  پژوهش جدید نشان می دهد  که

بیشترین سکته های قلبی در فاصله زمانی ۶ صبح تا ۱۲ ظهر اتفاق می افتند. پژوهشگران اسپانیایی می گویند احتمال ایست

قلبی، سکته یا اختلال در ضربان قلب هم با ساعات روز در ارتباط است. 

پژوهشگران اسپانیایی که در مورد مشکلات دستگاه گردش خون و بیماری های قلبی تحقیق می کنند، معتقدند سکته قلبی در ساعات اولیه روز بیشتر رخ می د هد.

این پژوهشگران می گویند ، خطرناک ترین زمان، فاصله بین ساعات ۶  صبح  تا  ۱۲ ظهر است. آنان اضافه می کنند  که احتمال مرگ در اثر سکته قلبی در این ساعت بیشتر است.

سیستم گردش خون و عضلات قلب در نخستین ساعات روز انرژی کمتری دارند. از این رو احتمال ایست قلبی، سکته مغزی یا قلبی و اختلال در ضربان قلب در این ساعات بیشتر است.

دلیل این ضعف هم به ریتم ساعت زیستی یا همان ساعت درونی بدن انسان برمی گردد که فعالیت هایی مثل ساعت خواب یا میزان حرارت بدن را تنظیم می کند.

پژوهشگران معتقدند این ساعت درونی هم ریتمی ۲۴ ساعته دارد و میزان نور خورشید و حرارت بر فعالیت آن تأثیرگذار است.

پژوهشگران اسپانیایی اطلاعات پرونده ۸۱۱ بیمار را که در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ دچار سکته قلبی شدند بررسی کردند. این بیماران همگی در یکی از بیمارستان های مادرید بستری شده بودند.

آیدا سوآرز بارینتوس و همکاران او مقاله در مورد نتیجه پژوهش خود نوشتند که در مجله تخصصی قلب به چاپ 

دهنده آن است که در اثر سکته چه میزان از بافت عضله قلب مرده است.

بررسی اطلاعات مربوط نشان می دهد که بافت مرده عضلات قلب در افرادی که در فاصله ساعات ۶ صبح تا ۱۲ ظهر سکته کرده اند حدود ۲۰ درصد وسیع تر از بافت مرده در عضلات قلب افردی بوده است که در ساعات دیگری از روز دچار سکته شده اند.

اطلاعاتی برای تحقیق در مورد روش های پیشگیری از ابتلا به سکته

یک سوم بیمارانی که در بیمارستان مادرید بستری شدند در فاصله ساعات ۶ صبح تا ۱۲ ظهر سکته کرده بودند، ۲۹ درصد در فاصله ساعات ۱۲ ظهر تا ۱۸ عصر، ۲۰ درصد در فاصله ساعت ۱۸ عصر تا نیمه شب و ۱۷ درصد از نیمه شب تا ساعت ۶ صبح.

البته پژوهشگران اسپانیایی در مقاله خود تأکید می کنند که در تحقیق آنها اندازه گیری میزان بافت مرده قلب تنها با توجه به غلظت آنزیم های قلبی تعیین شده است.

با این حال پژوهشگران اسپانیایی معتقدند، نتیجه این تحقیق شامل اطلاعات باارزشی برای تحقیقات بعدی است که روش های پیشگیری از ابتلا به سکته را بررسی می کند.

اکنون می توان ساعات پرخطر روز را هم در آنالیز اطلاعات در نظر گرفت.

 

 

این نوشته در مقالات علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.