چرا به هنگام خشم داد مى زنیم ؟

securedownload

استادى از  شاگردانش  پرسید : چرا ما  وقتى عصبانى هستیم  داد می‌زنیم ؟ چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند می‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟

شاگردان  فکرى  کردند  و یکى  از آن‌ها  گفت :  چون  در آن لحظه ،  آرامش  و خونسردیمان  را  از دست  می‌دهیم.

استاد پرسید: اینکه آرامشمان را از دست می‌دهیم درست است امّا چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می‌زنیم؟

آیا نمی‌توان با صداى ملایم صحبت کرد ؟ چرا هنگامى که خشمگین هستیم داد می‌زنیم؟

شاگردان هر کدام جواب‌هایى دادند امّا پاسخ‌هاى هیچکدام استاد را راضى نکرد.

سرانجام او چنین توضیح داد: هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند ،  قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد.

آن‌ها براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند ، هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آن‌ها باید صدایشان را بلندتر کنند.

سپس استاد پرسید : هنگامى که  دو نفر عاشق همدیگر باشند  چه اتفاقى می‌افتد  ؟  آن‌ها سر هم داد نمی‌زنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت می‌کنند.

چرا؟ چون قلب‌هایشان خیلى به هم نزدیک است. فاصله قلب‌هاشان بسیار کم است 

استاد ادامه داد: هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقى می‌افتد؟ آن‌ها حتى حرف معمولى هم با هم نمی‌زنند و فقط  در گوش هم  نجوا می‌کنند  و عشقشان  باز  هم به  یکدیگر بیشتر  می‌شود . سرانجام ،  حتى از نجوا  کردن  هم  بی‌نیاز می‌شوند  و فقط  به یکدیگر  نگاه  می‌کنند. این هنگامى است  که  دیگر هیچ فاصله‌اى بین قلب‌هاى آن‌ها  باقى نمانده  باشد.

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.