کاشکی این کلبه ی ناچیز من !

 1. image
 2. خانه ای می ساخت سقراط حکیم

  گرد وی از خلق غوغایی بخاست

  هر کسی از خانه اش عیبی گرفت

  این ز خردی و کجی ، آن کم و کاست

  آن یکی می گفت اینگونه وثاق

  کی سزا و درخور استاد ماست

  جملگی همراه گفتند ای حکیم

  این چنین خانه نه در خورد شماست

  زآنکه از تنگی و خردی اندر آن

  کس نمی داند شدن از چپ و راست

  فیلسوف از این سخن خندید و گفت :

  دوستان این خرده گیریها خطاست

  کاشکی این کلبه ی ناچیز من

  پر توانستی شد از یارانِ راست

  ” غلامرضا رشید یاسمى “

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.