گنج باد آورده

securedownload

در زمان سلطنت خسرو پرویز بین ایران و روم جنگ  شد و در این جنگ ایرانیها  پیروز  شدند و قسطنطنیه که پایتخت ان روز روم بود به محاصره ی ارتش ایران در آمد و درآستانه سقوط قرار گرفت هرقل امپراتور روم چون پایتخت را در خطر می دید، دستور داد که خزائن جواهرت روم را در چهار کشتی  بزرگ نهادند  تا  از راه دریا به اسکندیه منتقل سازند  تا چنانچه  پایتخت سقوط کند، ‌گنجینه ی روم بدست ایرانیان نیافتد واین کار انجام شد کشتیها هنوز مقداری در مدیترانه  نرفته بودند که ناگهان باد مخالف وزید ، هرچه ناخداى کشتى ها تلاش کردند انان را به سمت اسکندریه حرکت دهند موثر نشد و کشتی ها به سمت ساحل شرقی مدیترانه که در تصرف ایرانیان بود، آمدند وایرانیانانها رامتصرف او خزائن را به تیسفون پایتخت ساسانی فرستادند خسرو پرویز خوشحال شد و چون این گنج در اثر تغییر مسیر باد بدست ایرانیان افتاده بود خسرو پرویز آنرا ( گنج باد آورده ) نام نهاد.

از آنروز به بعد هرگاه ثروت و مالی بدون کوشش وتلاش به دست کسى برسد آنرا بادآورده می گویند.

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.