نوشته های نا مرئی مردم

اتومبیل جلویی خیلی آهسته پیش میرفت وبااینکه مدام بوق می‌زدم، به من راه نمیدادداشتم خونسردیم را از دست میدادم که چشمم به‌‌ نوشته کوچکی روی شیشه‌ی عقبش افتاد: “نقص فنی،لطفا صبورباشید”

مشاهده این نوشته همه چیزرا تغییر داد

بلافاصله آرام گرفتم و سرعتم را کم کردم چنددقیقه با تأخیر به خانه رسیدم امامشکلی نبود
ناگهان باخودم زمزمه کردم:
آیااگرآن نوشته پشت شیشه نبودمن صبوری بخرج میدادم؟

راستی چرابرای بردباری دربرابرمردم به یه نوشته نیاز داریم؟
اگرمردم نوشته هایی به پیشانی خودبچسبانندباآنها صبورترومهربان خواهیم بود؟

نوشته هایی چون:
“کارم را ازدست داده ام”

“درمراحل طلاق ناجوری گیر افتاده ام”
“عزیزی راازدست داده‌ام”؛
“در شرایط بد مالی و ورشکستگی قرار دارم”
“بعد ازسالها درس خواندن،هنوز بیکارم”
“مریضی درخانه دارم”
… و صدها نوشته دیگر شبیه اینها.

همه درگیر مشکلاتی هستندکه ما از آن چیزی نمی دانیم.
بیائید نوشته های نامرئی همدیگر را درک کنیم و با مهربانی به یکدیگر احترام بگذاریم !
همه چیز را نمیشود فریاد کرد…

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.