چرا شکستن لیوان شانس است !

securedownload

در ضیافت ناهاری، لیوان شخصی شکست شخص دیگری به او گفت: این نشانه‌ ی خوش‌ شانسی است  همه‌ ی کسانی که سر میز بودند، با این ایده آشنا بودند اما یک خاخام کلیمی که در آنجا حضور داشت، پرسید: چرا این نشانه‌ ی خوش‌شانسی است؟ همسر یکى  ازمهمانان  گفت: نمی‌دانم. شاید از قدیم این را می‌گفتند تا مهمان شرمنده نشود خاخام گفت: نه توضیحش غیر از این است در بعضی از رسوم کذشتگان  آمده است که هرکس سهمیه‌ی معینی از شانس دارد که در طول دوره‌ ی زندگی‌ اش از آن استفاده می‌کند انسان اگر از این سهمیه فقط درمورد چیزهایی که واقعاً لازم‌شان دارد استفاده کند، شانس به او روی آورده است. وگرنه ممکن است شانس خودش را از دست بدهد وقتی کسی لیوانی می‌شکند، ما به او می‌گوییم : به امید موفقیت! اما مفهومش این است که خوب شد حتی ذره‌ ای از شانس خودت را برای جلوگیری از شکستن لیوان صرف نکردی، حالا می‌توانی از آن در امور مهم‌ تری استفاده کنی!

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.